Codziennie pewniejsi siebie

Codziennie pewniejsi siebie

Projekt: „CODZIENNIE PEWNIEJSI SIEBIE” Okres realizacji projektu: marzec 2019 – grudzień 2020 (22 miesiące) Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 Miejsce realizacji: miasto Wałbrzych, powiat wałbrzyski, powiat kamiennogórski Realizatorzy: Lider: Fundacja “Czemu Nie?!”  Partner: Gmina Wałbrzych Partner: Powiat kamiennogórski Cel projektu: Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji przez nauczycieli i pedagogów szkół specjalnych prowadzonych przez Partnerów pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną wobec uczniów uczących się w w/w placówkach tj. dzieci z niepełnosprawnościami, w tym głównie z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rozwijanie u dzieci i młodzieży w/w placówek kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania…