Zmiana SOPZ i odpowiedzi na pytania

Zmiana SOPZ i odpowiedzi na pytania

Wałbrzych, 03.12.2019r. ZMIANA TREŚCI SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZMIANA TREŚCI SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Ze względu na omyłki pisarskie zamawiający dokonuje zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia „Dostawa specjalistycznego wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla zamawiającego” do ogłoszenia nr 3/2019 o udzieleniu zamówienia zgodnie z Zasadą Konkurencyjności. W Części I. Sprzęt do zajęć „Wspomagamy integrację” zmianie ulega pozycja nr 3. Ścieżka sensoryczna. Specyfikacja otrzymuje brzmienie: „Jedna, długa ścieżka sensoryczna podzielona na osiem kwadratów z różnymi materiałami wypełniającymi.” W Części I. Sprzęt do zajęć „Wspomagamy integrację” zmianie ulega pozycja nr 4. Łóżko…