Harmonogram wsparcia – Kamienna Góra

Harmonogram wsparcia – Kamienna Góra

Wrzesień 2020r. Rodzaj wsparcia Nr grupy Data realizacji wsparcia     Godziny w których  wsparcie jest realizowane (od … do….) Liczba godzin zajęć danego dnia Dokładny adres realizacji wsparcia Codziennie pewniejsi siebie PS1 8.09.2020 22.09.2020   12.40 – 14.55 3 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra Codziennie pewniejsi siebie PS2 3.09.2020 17.09.2020   13.25 – 15.40 3 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra Codziennie pewniejsi siebie PS3 15.09.2020 29.09.2020   12.40 – 14.55 3 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra Mówić z MÓWikiem M1 7.09.2020 14.09.2020 21.09.2020 28.09.2020 14.30 –…

Odpowiedzi na pytania – c.d.

Odpowiedzi na pytania – c.d.

Wałbrzych, 06.12.2019r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Pytanie 7: Nasze pytanie dotyczy części 2. pozycja nr 12 Jedzenie – program wspomagania kompetencji komunikacyjnych dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się jest już niedostępna na rynku, czy w związku z tym zgodzą się Państwo usunąć ją z listy lub zmienią na inną ogólnie dostępną? W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu o co najmniej 1 dzień, aby przygotować odpowiednią ofertę. Odpowiedź 7: W sytuacji opisanej przez Oferenta w przesłanym pytaniu należy postępować jak w przypadku opisanym odpowiedzi na Pytanie nr 2 do opublikowanego ogłoszenia…

Zmiana SOPZ i odpowiedzi na pytania

Zmiana SOPZ i odpowiedzi na pytania

Wałbrzych, 03.12.2019r. ZMIANA TREŚCI SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZMIANA TREŚCI SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Ze względu na omyłki pisarskie zamawiający dokonuje zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia „Dostawa specjalistycznego wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla zamawiającego” do ogłoszenia nr 3/2019 o udzieleniu zamówienia zgodnie z Zasadą Konkurencyjności. W Części I. Sprzęt do zajęć „Wspomagamy integrację” zmianie ulega pozycja nr 3. Ścieżka sensoryczna. Specyfikacja otrzymuje brzmienie: „Jedna, długa ścieżka sensoryczna podzielona na osiem kwadratów z różnymi materiałami wypełniającymi.” W Części I. Sprzęt do zajęć „Wspomagamy integrację” zmianie ulega pozycja nr 4. Łóżko…

Harmonogram wsparcia – Wałbrzych

Harmonogram wsparcia – Wałbrzych

W ramach projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia dla uczestników – uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu: harmonogram obowiązujący od 02.09.2020r.: rodzaj wsparcia data realizacji wsparcia     godziny w których  wsparcie jest realizowane dokładny adres realizacji wsparcia Zajęcia z Ruchu Rozwijającego W. Sherborne środa 8.50 – 9.40 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu;   ul. Ogrodowa 5a;   58-306 Wałbrzych   Zajęcia z Ruchu Rozwijającego W. Sherborne  poniedziałek 14.00 – 14.45 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu;   ul. Ogrodowa 5a;   58-306 Wałbrzych   Zajęcia z Ruchu Rozwijającego W….

Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu

Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu

W ramach projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia dla nauczycieli – pracowników szkół biorących udział w projekcie: Rodzaj wsparcia Data realizacji wsparcia Godziny w których wsparcie jest realizowane (od … do….) Dokładny adres realizacji wsparcia Szkolenie dla nauczycieli: „Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) Weroniki Sherborne” poziom I” – część 1 08.11.2019r. 11:00 – 20:00 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5a 58-306 Wałbrzych Szkolenie dla nauczycieli: „Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) Weroniki Sherborne” poziom I” – część 2 09.11.2019r. 08:00 – 13:45 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5a 58-306 Wałbrzych Szkolenie dla nauczycieli:…

Codziennie pewniejsi siebie

Codziennie pewniejsi siebie

Projekt: „CODZIENNIE PEWNIEJSI SIEBIE” Okres realizacji projektu: marzec 2019 – grudzień 2020 (22 miesiące) Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 Miejsce realizacji: miasto Wałbrzych, powiat wałbrzyski, powiat kamiennogórski Realizatorzy: Lider: Fundacja “Czemu Nie?!”  Partner: Gmina Wałbrzych Partner: Powiat kamiennogórski Cel projektu: Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji przez nauczycieli i pedagogów szkół specjalnych prowadzonych przez Partnerów pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną wobec uczniów uczących się w w/w placówkach tj. dzieci z niepełnosprawnościami, w tym głównie z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rozwijanie u dzieci i młodzieży w/w placówek kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania…