Otwarty Dialog znajduje zastosowanie jako metoda terapeutyczna u wszystkich osób dotkniętych kryzysem psychicznym. Podstawą są tutaj tzw. otwarte spotkania terapeutyczne, w których uczestniczy osoba w kryzysie, jej bliscy i osoby dla niej ważne, a więc nie tylko rodzina, ale mogą to być np. przyjaciele, duchowny, pracownik opieki społecznej czy lekarz rodzinny. W spotkaniu biorą udział także specjaliści, którzy moderują jego przebieg oraz tworzą zespół reflektujący. Zadaniami terapeutów jest towarzyszenie, wspieranie oraz podążanie za uczestnikami spotkania tak, aby pojawiała się przestrzeń na rozwijanie różnych ważnych wątków, a także poruszanie tematów, które nie były werbalizowane, a być może stanowią istotny problem.
Podejście to przywiązuje ogromną wagę do wykorzystania zasobów posiadanych przez osobę doświadczającą kryzysu oraz zasobów osób tworzących jej sieć społeczną. Dotychczasowe doświadczenia pokazują bardzo pozytywny odbiór Otwartego Dialogu wśród osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz ich bliskich, którzy zauważali poprawę w swoim codziennym funkcjonowaniu i wzajemnych relacjach.

Terapię opartą na tzw. Otwartym Dialogu stosuje się obecnie w wielu krajach Europy m.in. w Finlandii, Danii, Niemczech, Szwecji, Austrii, a także w Stanach Zjednoczonych.
Poradnia prowadzona przez Fundację „Czemu Nie?!” jest jedną z nielicznych placówek ambulatoryjnych w Polsce i jedyną w powiecie wałbrzyskim oferującą swoim Pacjentom ten model terapii.


Więcej informacji pod nr telefonu 792 66 78 66