NIEZBĘDNIK DO SAMODZIELNOŚCI

Projekt współfinansowany jest ze środków  PFRON i UMWD

Projekt obejmuje udział niepełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w innowacyjnym i atrakcyjnym dla dzieci programie mającym na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz zwiększenie sprawności, samodzielności i aktywności społecznej dzieci. W ramach projektu dzieci będą uczestniczyły w różnorodnych warsztatach (warsztaty kulinarne, ceramiczne, teatralne, zdobienia porcelany, zdobienia pierników, tworzenia ozdób świątecznych) i wydarzeniach kulturalnych (spektakl teatralny, zwiedzanie Muzeum Porcelany i Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu). Nowatorski program każdego warsztatu został opracowany przez specjalistów na co dzień pracujących z niepełnosprawnymi dziećmi (lekarza psychiatrę, psychologa, logopedę, pedagoga). Zakłada on wykorzystanie zakresu warsztatu do kompleksowej poprawy funkcjonowania dzieci poprzez oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz poszerzanie ich wiedzy i umiejętności odpowiednio do rodzaju i zakresu niepełnosprawności dziecka, jego rozwoju i wieku.