TERAPIA Z POMYSŁEM

Projekt realizowany jest dzięki dotacji przyznanej przez Fundację PZU w ramach konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”

Terapia z pomysłem

 

W ramach projektu dzieci wraz z rodzicami będą uczestniczyły w różnorodnych warsztatach (kulinarnych, ceramicznych, teatralnych, zdobienia porcelany, zdobienia pierników, tworzenia ozdób świątecznych) i wydarzeniach kulturalnych (spektakl teatralny, zwiedzanie Muzeum Porcelany i Centrum Nauki  i Sztuki Stara Kopalna w Wałbrzychu). Nowatorski program każdego warsztatu został opracowany przez specjalistów na co dzień pracujących z dziećmi chorymi i zaburzonymi psychicznie i ich rodzicami (lekarza psychiatrę, psychologa, logopedę, pedagoga). Zakłada on wykorzystanie zakresu warsztatu do poprawy funkcjonowania dzieci poprzez oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz poszerzanie ich wiedzy i umiejętności. W czasie warsztatów rodzice uzyskają wskazówki jak wykorzystywać zwykłe codzienne obowiązki i ogólnie dostępne domowe przedmioty do wspierania zdrowienia ich dzieci.

 

Szczególną innowacją projektu będą „Warsztaty terapii z pomysłem” podczas których rodzice wraz z dziećmi będą wykonywać z niedrogich lub dostępnych w każdym domu przedmiotów pomoce użyteczne w terapii i wspieraniu rozwoju dziecka oraz tworzyć zabawy, ćwiczenia, gry z powstałymi pomocami, które będzie można wykorzystywać w domu. Pomysły pomocy terapeutycznych, opisy zabaw, ćwiczeń, gier zostaną zebrane naspecjalnie utworzonej witrynie WWW, która będzie oryginalnym narzędziem wspierających rodziców w ich trudzie walki o sprawność dzieci. Strona będzie ogólnodostępna dla wszystkich rodziców. Po zakończeniu projektu witryna będzie rozbudowywana przez zespół Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez Fundację „Czemu Nie?!”, stanowiąc instrument wspierania rodzin dzieci niepełnosprawnych.

www.terapiazpomyslem.pl

Realizacja projektu zakończona zostanie konferencją podsumowującą (styczeń 2017r.), na którą zostaną zaproszeni mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego, pracownicy powiatowych szkół, przedszkoli oraz przedstawiciele powiatowych organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego działający na rzecz dzieci z niepełnosprawnością.

 

logo fundacja_duze_podstawowe_poziomprawa_RGB_150px

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU.