Odpowiedzi na pytania – c.d.

Odpowiedzi na pytania – c.d.

Wałbrzych, 06.12.2019r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Pytanie 7: Nasze pytanie dotyczy części 2. pozycja nr 12 Jedzenie – program wspomagania kompetencji komunikacyjnych dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się jest już niedostępna na rynku, czy w związku z tym zgodzą się Państwo usunąć ją z listy lub zmienią na inną ogólnie dostępną? W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu o co najmniej 1 dzień, aby przygotować odpowiednią ofertę. Odpowiedź 7: W sytuacji opisanej przez Oferenta w przesłanym pytaniu należy postępować jak w przypadku opisanym odpowiedzi na Pytanie nr 2 do opublikowanego ogłoszenia…