Harmonogram wsparcia – Kamienna Góra

Harmonogram wsparcia – Kamienna Góra

W ramach projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia dla uczestników – uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze: Maj 2021r. Rodzaj wsparcia Nr grupy Data realizacji wsparcia     Godziny w których  wsparcie jest realizowane (od … do….) Liczba godzin zajęć danego dnia Dokładny adres realizacji wsparcia Mówić z MÓWikiem M6 05.05.2021 12.05.2021 12.40 – 13.25 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra Mówić z MÓWikiem M10 07.05.2021 14.05.2021 14.30 – 15.15 1 Zespół Szkół Specjalnych ul. St. Staszica 11 58-400 Kamienna Góra Mówić z MÓWikiem M13 21.05.2021 28.05.2021   14.30 – 15.15 1 Zespół Szkół Specjalnych ul….

Odpowiedzi na pytania – c.d.

Odpowiedzi na pytania – c.d.

Wałbrzych, 06.12.2019r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Pytanie 7: Nasze pytanie dotyczy części 2. pozycja nr 12 Jedzenie – program wspomagania kompetencji komunikacyjnych dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się jest już niedostępna na rynku, czy w związku z tym zgodzą się Państwo usunąć ją z listy lub zmienią na inną ogólnie dostępną? W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu o co najmniej 1 dzień, aby przygotować odpowiednią ofertę. Odpowiedź 7: W sytuacji opisanej przez Oferenta w przesłanym pytaniu należy postępować jak w przypadku opisanym odpowiedzi na Pytanie nr 2 do opublikowanego ogłoszenia…

Zmiana SOPZ i odpowiedzi na pytania

Zmiana SOPZ i odpowiedzi na pytania

Wałbrzych, 03.12.2019r. ZMIANA TREŚCI SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZMIANA TREŚCI SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Ze względu na omyłki pisarskie zamawiający dokonuje zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia „Dostawa specjalistycznego wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla zamawiającego” do ogłoszenia nr 3/2019 o udzieleniu zamówienia zgodnie z Zasadą Konkurencyjności. W Części I. Sprzęt do zajęć „Wspomagamy integrację” zmianie ulega pozycja nr 3. Ścieżka sensoryczna. Specyfikacja otrzymuje brzmienie: „Jedna, długa ścieżka sensoryczna podzielona na osiem kwadratów z różnymi materiałami wypełniającymi.” W Części I. Sprzęt do zajęć „Wspomagamy integrację” zmianie ulega pozycja nr 4. Łóżko…

Harmonogram wsparcia – Wałbrzych

Harmonogram wsparcia – Wałbrzych

W ramach projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia dla uczestników – uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu: harmonogram wsparcia na maj i czerwiec 2021r.: rodzaj wsparcia data realizacji wsparcia     godziny w których  wsparcie jest realizowane dokładny adres realizacji wsparcia Zajęcia z Ruchu Rozwijającego W. Sherborne wtorki 7.00 – 9.15 12.10 – 12.55 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu; ul. Ogrodowa 5a; 58-306 Wałbrzych Zajęcia z Ruchu Rozwijającego W. Sherborne   czwartki 12.10 – 14.25 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu; ul. Ogrodowa 5a; 58-306 Wałbrzych Zajęcia z Ruchu Rozwijającego…

Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu

Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu

W ramach projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia dla nauczycieli – pracowników szkół biorących udział w projekcie: Rodzaj wsparcia Data realizacji wsparcia Godziny w których wsparcie jest realizowane (od … do….) Dokładny adres realizacji wsparcia Szkolenie dla nauczycieli: „Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) Weroniki Sherborne” poziom I” – część 1 08.11.2019r. 11:00 – 20:00 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5a 58-306 Wałbrzych Szkolenie dla nauczycieli: „Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) Weroniki Sherborne” poziom I” – część 2 09.11.2019r. 08:00 – 13:45 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5a 58-306 Wałbrzych Szkolenie dla nauczycieli:…

Wałbrzyskie Dni Zdrowia Psychicznego 2019

Wałbrzyskie Dni Zdrowia Psychicznego 2019

Konferencja „Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży” Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Fundacja „Czemu Nie?!” oraz Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu zapraszają do udziału w Konferencji z cyklu „Zdrowie Psychiczne dzieci i młodzieży” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha, dra Romana Szełemeja. Poprzednie Konferencje swoim zakresem obejmowały tematykę: social mediów, poprzez komunikację w sieci, tolerancję, a także przykłady społecznego wykluczenia, odbyła się podróż po emocjach i zdrowiu psychicznym, przyjrzeliśmy się okresowi dojrzewania, dorastania, oraz poszukiwania odpowiedzi na pytanie – KIM JESTEM?! Rozmawialiśmy o używkach, zastanawialiśmy się jak…

Codziennie pewniejsi siebie

Codziennie pewniejsi siebie

Projekt: „CODZIENNIE PEWNIEJSI SIEBIE” Okres realizacji projektu: marzec 2019 – grudzień 2020 (22 miesiące) Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 Miejsce realizacji: miasto Wałbrzych, powiat wałbrzyski, powiat kamiennogórski Realizatorzy: Lider: Fundacja “Czemu Nie?!”  Partner: Gmina Wałbrzych Partner: Powiat kamiennogórski Cel projektu: Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji przez nauczycieli i pedagogów szkół specjalnych prowadzonych przez Partnerów pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną wobec uczniów uczących się w w/w placówkach tj. dzieci z niepełnosprawnościami, w tym głównie z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rozwijanie u dzieci i młodzieży w/w placówek kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania…