Fundacja zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową.