JA. TY. MY – WAŁBRZYSZANIE

Organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci niepełnosprawnych oraz grupy wsparcia dla ich rodziców.

 

Głównym celem realizacji projektu jest stymulowanie rozwoju dzieci niepełnosprawnych, z zaburzeniami rozwoju psychicznego oraz zaburzeniami zachowania i emocji w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wsparcie ich rodziców.

Projekt jest realizowany od kwietnia do grudnia 2016r.

Dla dzieci objętych projektem organizowane są zajęcia ogólnorozwojowe w postaci warsztatów ukierunkowanych na swobodny rozwój dziecięcej kreatywności oraz sprzężenie zwrotne w postaci prac będących niezmodyfikowanym efektem ich działań. W ramach zajęć dzieci uczestniczą w warsztatach kulinarnych oraz warsztatach zdobienia porcelany połączonych ze zwiedzaniem Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. W każdym warsztacie dziecku towarzyszy jeden z rodziców lub opiekun.

Wszyscy rodzice dzieci objętych projektem mają możliwość uczestnictwa w cyklu spotkań grupy wsparcia prowadzonej przez psychologa na co dzień pracującego z dziećmi z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Program tych spotkań obejmuje naukę radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, wymianę doświadczeń wychowawczych, rozwój kompetencji rodzicielskich oraz poznanie praktycznych sposobów na zwiększenie efektywności kompleksowych oddziaływań terapeutycznych. Rodzice mają możliwość w bezpiecznej atmosferze dzielić się swoimi trudnościami oraz korzystać z wsparcia i wiedzy innych osób.