OTWARTY DIALOG DLA WAŁBRZYSZAN

Poradnictwo specjalistyczne dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym, chorych psychicznie oraz ich rodzin i bliskich

Projekt jest realizowany od kwietnia do grudnia 2016r. i skierowany jest do mieszkańców Wałbrzycha.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji „Czemu Nie?!”.

W ramach projektu dla osób dotkniętych kryzysem psychicznych lub chorych psychicznie oraz ich bliskich zostaną zorganizowane spotkania terapeutyczne w Otwartym Dialogu. Na podstawie informacji zebranych podczas zgłoszenia sytuacji kryzysowej zostanie ustalony termin spotkania w Otwartym Dialogu, o którym zostaną poinformowane wszystkie bliskie osoby wskazane przez osobę dotkniętą kryzysem psychicznym lub chorą psychicznie.

Zarówno osoba dotknięta kryzysem psychicznych lub chora psychicznie, jak i członkowie rodziny będą zaproszeni do udziału w pierwszym spotkaniu, jak również kolejnych, tak długo, jak będzie to potrzebne. Osoby te będą mogły brać udział w spotkaniach tak długo, jak długo będzie potrzebna ich pomoc. Wszelkie dyskusje i decyzje terapeutyczne będą podejmowane otwarcie w obecności chorego i członków rodziny.

Każde spotkanie Otwartego Dialogu będzie trwało 90 minut i w każdym z nich będzie uczestniczyło 2 specjalistów – terapeutów Otwartego Dialogu, którzy będą moderować jego przebieg. Zadaniami terapeutów jest towarzyszenie, wspieranie oraz podążanie za uczestnikami, co wydaje się znacznie istotniejsze niż typowe interwencje terapeutyczne. Zadaniem terapeutów jest dbanie, aby każdy z uczestników mógł się wypowiedzieć w atmosferze akceptacji, a każdy głos był wysłuchany i tak samo ważny. W Otwartym Dialogu obowiązkiem terapeuty jest „być” i odpowiadać na potrzeby, unikać wszelkich ocen i interpretacji.