ZAKUP POMOCY TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNYCH

Zakup pomocy terapeutyczno-edukacyjnych do prowadzenia zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci

dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji „Czemu Nie?!”

Realizacja projektu pozwala na pełne wykorzystanie umiejętności i doświadczenia specjalistów prowadzących zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, co przekłada się na skuteczniejsze wspieranie dzieci i stymulowanie ich rozwoju. Realizacja projektu umożliwiła poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty zajęć integracji sensorycznej oddziałujących na wszystkie zmysły oraz ciekawszą dla dzieci terapię logopedyczną i terapię ręki. Dzięki pomocom możliwy jest kompleksowy rozwój kompetencji psychologicznych i pedagogicznych u dzieci. Pomoce pozwalają niwelować trudności wynikające ze stwierdzonej u dziecka niepełnosprawności.

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzone są do rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej. Z zakupionych w ramach projektu pomocy korzystają zatem dzieci obecnie objęte opieką Fundacji jak również każde następne, które zostanie do naszej poradni skierowane.