Zdrowy senior dba o pamięć

Badania przesiewowe mające na celu wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci

Fundacja „Czemu Nie?!” przeprowadziła wśród osób po 60 roku życia bezpłatne badania mające na celu wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci w ramach projektu „Zdrowy Senior dba o pamięć”. Badania przesiewowe przeprowadził doświadczony lekarz psychiatra. W okresie od stycznia do kwietnia 2016r. przebadanych zostało 56 osób – mieszkańców Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego.
Po badaniu każda osoba otrzymała wyniki przeprowadzonej konsultacji wraz ze wskazówkami co do dalszego postępowania, a w razie potrzeby informację o możliwościach i procedurach szczegółowej diagnostyki.

Projekt został sfinansowany ze środków własnych Fundacji „Czemu Nie?!”.

Otępienie to zespół objawów spowodowanych przewlekłą lub postępującą chorobą mózgu, przebiegający z zaburzeniem funkcji korowych (poznawczych) – pamięci, myślenia, orientacji, rozumienia, liczenia, porozumiewania się – funkcji językowych, uczenia się, planowania, umiejętności oceny. Otępienie najczęściej znane jest pod postacią choroby Alzheimera, jednak bardzo często spotykamy się z otępieniem naczyniowym, w chorobie rozsianych ciał Lewy’ego, w zwyrodnieniu czołowo-skroniowym czy chorobie Parkinsona.
Rozpowszechnienie zespołów otępiennych w populacji po 65 roku życia, jest szacowane na około 10%. Odsetek ten rośnie wraz z wiekiem od około 1% w 65 roku życia do około 30-40% po 90 roku życia.
We wczesnych stadiach otępienia objawy dość często są lekceważone i przypisywane objawom normalnego, fizjologicznego starzenia się lub innych stanów emocjonalnych.
W związku z tym szczególnie ważne jest wczesne rozpoznawanie ubytków w sferze poznawczej, które wymagają dalszego monitorowania i pomocy w celu zapobiegania postępowi spadku sprawności oraz wczesne wykrywanie otępienia (niezależnie od etiologii), aby w możliwie najwcześniejszym momencie zastosować odpowiednią terapię (farmakologiczną i psychologiczną), dzięki czemu pacjenci dłużej będą mogli zachować sprawność i radość życia.