Wałbrzych – 14.03.2020r.

Zapraszamy na kurs I stopnia Ruch Rozwijający W. Sherborne prowadzony przez mgr Małgorzatę Mroziak.

Metoda Ruchu Rozwijającego została stworzona w latach sześćdziesiątych XX wieku przez brytyjską fizjoterapeutkę i nauczycielkę – Weronikę Sherborne. Jest to system różnorodnych doświadczeń ruchowych, stosowanych we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci oraz w korygowaniu zaburzeń rozwojowych. Metoda polega na wykorzystaniu naturalnego i spontanicznego ruchu ciała jako narzędzia wspomagania rozwoju psychoruchowego. Prostota, naturalny charakter i radość płynąca z wykonywania ruchu to największa jej siła.

Jest to metoda nastawiona na rozwój każdego uczestnika zajęć, łącząca w sobie cechy diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne. Metoda dedykowana jest zarówno dzieciom, młodzieży, jak i osobom dorosłym. Uczestniczyć w niej może każdy, bez względu na stopień wykazywanych trudności. Równie dobrze sprawdza się jako metoda wspierająca prawidłowy rozwój dzieci zdrowych, jak i jako metoda terapeutyczna.

Do udziału w kursie zapraszamy:

 • Nauczycieli przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych,
 • Pedagogów i pedagogów specjalnych
 • Psychologów
 • Fizjoterapeutów
 • Logopedów
 • Pracowników świetlic terapeutycznych
 • Studentów kierunków: psychologia, pedagogika i innych pokrewnych,
 • Opiekunów oraz rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Termin szkolenia: 14.03.2020r. godz. 830 – 1830

Czas trwania: 13 x 45min

Koszt:

380zł/osoba
dla studentów – 330zł/osoba

Miejsce: Wałbrzych, Hotel IBIS Styles, ul. 1-go maja 70 (przy Galerii Victoria)

Zapisy:


Prowadzący: Małgorzata Mroziak

– trener, nauczyciel Ruchu Rozwijającego, posiada certyfikat International Sherborne Foundation w Bristolu. Pasjonat Ruchu Rozwijającego praktykujący od 20 lat prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą zdrową jak również z osobami z zaburzeniami emocjonalno- społecznymi oraz różnym rodzajem niepełnosprawności. Stypendystka programu East Central European Scholarship Program w zakresie Educational Leadership-pedagogika specjalna i integracyjna realizowanego na Georgetown University i George Washington University w Waszyngtonie DC, USA.

Od roku 2000 licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (certyfikat nr 49) i aktywny działacz Interantional Sherborne Foundation. Pierwszy w Polsce licencjonowany analityk ruchu Rudolfa Labana (CMA- Certified Movement Analyst), Laban Institute of Movement Studies, New York, USA, 2012.

Wymagania:

 • Obecność na zajęciach od rozpoczęcia do zakończenia szkolenia
 • Aktywny udział w aktywnościach ruchowych i częściach teoretycznych. Stan zdrowia odpowiadający tym wymaganiom – 70 % zajęć to zajęcia ruchowe;
 • Należy zabrać ze sobą wygodny strój do ćwiczeń ruchowych (łącznie z leżeniem na podłodze) oraz skarpetki do ćwiczeń boso.

Szkolenie I stopnia uprawnia do:

Wykorzystania metody w pracy terapeutycznej i jest przygotowaniem do pracy metodą Ruchu Rozwijającego. Podczas szkolenia I stopnia uczestnicy zapoznają się z założeniami teoretycznymi oraz odbywają się sesje ruchowe z udziałem uczestników.