Odpowiedzi na pytania – c.d.

Odpowiedzi na pytania – c.d.

Wałbrzych, 06.12.2019r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Pytanie 7: Nasze pytanie dotyczy części 2. pozycja nr 12 Jedzenie – program wspomagania kompetencji komunikacyjnych dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się jest już niedostępna na rynku, czy w związku z tym zgodzą się Państwo usunąć ją z listy lub zmienią na inną ogólnie dostępną? W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu o co najmniej 1 dzień, aby przygotować odpowiednią ofertę. Odpowiedź 7: W sytuacji opisanej przez Oferenta w przesłanym pytaniu należy postępować jak w przypadku opisanym odpowiedzi na Pytanie nr 2 do opublikowanego ogłoszenia…

Zmiana SOPZ i odpowiedzi na pytania

Zmiana SOPZ i odpowiedzi na pytania

Wałbrzych, 03.12.2019r. ZMIANA TREŚCI SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZMIANA TREŚCI SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Ze względu na omyłki pisarskie zamawiający dokonuje zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia „Dostawa specjalistycznego wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla zamawiającego” do ogłoszenia nr 3/2019 o udzieleniu zamówienia zgodnie z Zasadą Konkurencyjności. W Części I. Sprzęt do zajęć „Wspomagamy integrację” zmianie ulega pozycja nr 3. Ścieżka sensoryczna. Specyfikacja otrzymuje brzmienie: „Jedna, długa ścieżka sensoryczna podzielona na osiem kwadratów z różnymi materiałami wypełniającymi.” W Części I. Sprzęt do zajęć „Wspomagamy integrację” zmianie ulega pozycja nr 4. Łóżko…